Еколошко право

Школска 2021/2022. година

Обавештење и презентације за I колоквијум из предмета Еколошко право

 Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавам Вас да ће се колоквијум из предмета Еколошко право одржати дана 05.04.2022. године, са почетком у 16.00 часова у Амфитеатру број 3 на Пословном и правном факултету, Универзитета МБ у Београду у ул. Теодора Драјзера.

Колоквијум се састоји од 10 питања  и то 5 питања по принципу заокруживања тачног одговора, 3 питања у оквиру којих треба да се упишу једна до три речи као одговор и 2 питања кратког есејског формата одговора (на које треба дати одговор описно са минимум 3 и максимум 5 реченица или набрајања).

Оцене за колоквијум су положио и није положио.

Позивам Вас и охрабрујем да у што већем броју изађете на колоквијум

 

На платформи ППФ су постављене презентације са предавања за припрему колоквијума.

 

Срдачан поздрав,

Доц. др Зоранчо Василков

 

– Еколошко право – презентација 1

– Еколошко право – презентација 2

– Еколошко право – презентација 3

– Еколошко право – презентација 4

– Еколошко право – презентација 5

– Еколошко право – презентација 7

– Еколошко право – презентација 8

– Еколошко право – презентација 9

– Еколошко право – презентација 10

– Еколошко право – презентација 11

 

Резултати колоквијума

 

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавам Вас да ће се II колоквијум из предмета Еколошко право одржати 31.05. 2022 у 16:00 сати у амфитеатру 3 на ППФ.

Структура питања и оцењивање ће бити исти као и за I колоквијум.

Доц. др Зоранчо Василков

Школска 2020/2021. година

Обавештење и презентације за колоквијум из предмета Еколошко право

Поштоване колегинице и колеге,
Обавештавам Вас да ће се колоквијум из предмета Еколошко право одржати дана 02.04.2021. године са почетком у 12 часова у Амфитеатру број 2 на Пословном и правном факултету, Универзитета МБ у Београду.
Колоквијум се састоји од 10 питања  и то 5 питања по принципу заокруживања тачног одговора, 3 питања у оквиру којих треба да се упишу једна до три речи као одговор и 2 питања кратког есејског формата одговора на које треба дати одговор описно са минимумом 3 и максимумом 5 реченица (набрајања).
Оцене за колоквијум су положио и није положио.
Током године имаћемо два оваква колоквијума који Вам омогућавају да положите испит са оценом 7 (седам) без одговарања на усменом испиту. У случају да  положите колоквијуме и урадите семинарски рад оцена је 8 (осам). Један положени колоквијум и урађени семинарски рад су довољни за оцену 7.
Напомињем да приликом изласка на усмени испит за већу оцену на крају семестра, оцена са положеним колоквијумима и семинарским радом остаје иста односно, не постоји могућност да Вам се смањи оцена ако лоше одговорите на усменом испиту за већу оцену.
 
Позивам Вас и охрабрујем да у што већем броју изађете на колоквијум.
 
На платформи су постављене презентације са предавања за припрему колоквијума.
 
Срдачан поздрав,
Доц. др Зоранчо Василков

 

Обавештење са презентацијама за Други колоквијум  и за испит из предмета Еколошко право

Поштоване колегинице и колеге,

 

Обавештавам Вас да ће се  Други колоквијум из предмета Еколошко право одржати дана 31.05.2021. године са почетком у 14 часова, на Пословном и правном факултету, Универзитета МБ у Београду. Потребно је да на колоквијум студенти понесу индексе и да буду у клубу Факултета најкасније до 13.55 часова.

Као и Први и Други Колоквијум се састоји од 10 питања  и то 5 питања по принципу заокруживања тачног одговора, 3 питања у оквиру којих треба да се упишу једна до три речи као одговор и 2 питања есејског формата на које треба дати одговор описно.

Оцене за колоквијум су положио и није положио.

Сви студенти који нису полагали Први колоквијум, могу полагати оба у наведеном термину.

Након полагања оба колоквијума студентима који желе биће уписана оцена 7 (седам) на испиту ако не желе да одговарају усмено. Испит је планиран 11.06. од 12 часова у Амфитеатру 2.

Студенти који су одабрали теме за семинарске радове би требало прве верзије радова написане по Упутству за писање семинарских радова на МБ Унивезитету (налази се на сајту Универзитета -факултета) пошаљу на увид до 04.06.2021. године.

Након полагања оба колоквијума студентима који желе биће уписана оцена 7 (седам) на испиту ако не желе да одговарају усмено, а студентима који су урадили семинарске радове оцена 8 (осам).

Напомињем да приликом изласка на усмени испит за већу оцену, оцена са положеним колоквијумима и урађеним семинарским радом остаје иста односно, не постоји могућност да Вам се смањи оцена ако лоше одговорите на усменом испиту.

Предавања у овом семестру се завршавају 04.06.2021. године.

На платформи су постављене презентације са предавања за припрему колоквијума.

 

 Срдачан поздрав,

Доц. др Зоранчо Василков

 
 

 

1. Еколошко право – презентација 1

2. Еколошко право – презентација 2

3. Еколошко право – презентација 3

4. Еколошко право – презентација 4

5. Еколошко право – презентација 5

6. Еколошко право – презентација 6

7. Еколошко право – презентација 7

8. Еколошко право – презентација 8

9. Еколошко право – презентација 9

10. Еколошко право – презентација 10

11. Еколошко право – презентација 11

Резултати колоквијума из еколошког права