Економика предузећа

 

Летњи семестар школска 2021/2022

Информација о предмету

 

Обавештење:

Предавање из Економике предузећа које је по распореду у среду, 23.03.2022. године, неће бити одржано.

 

 

Материјали за припрему семинарског рада

Упутство за писање семинарског рада

Котлица, С. Бизнис план

Развојна агенција Србије – ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА – START UP

Развојна агенција Србије – База шанси – Предузетничке иницијативе

Развојна агенција Србије – РАДНА СВЕСКА ЗА ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Развојна агенција Србије – РАДНА СВЕСКА ЗА ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА ЗА ММСПП

 

Презентације

01. ПОЈАМ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА ЕКОНОМИКЕ ПРЕДУЗЕЋА

02. ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

03. ОКРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

04. ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И ВРСТЕ ТРОШКОВА

05. ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

06. ТРЖИШТЕ, ПОНУДА, ТРАЖЊА

07. ЕФЕКТИВНОСТ. ЕФИКАСНОСТ

08. ПРОДУКТИВНОСТ

09. ЕКОНОМИЧНОСТ

10. РЕНТАБИЛНОСТ

 

Резултати

Резултати колоквијума

Презентације за претходне генерације студената 

1. Наставна јединица 1

2. Наставна јединица 2

3. Наставна јединица 3

4. Наставна јединица 4

5. Наставна јединица 5

6. Наставна јединица 6

7. Наставна јединица 7