Менаџмент производа

1. Предавање 1

2. Предавање 2

3. Предавање 3

4. Предавање 4

5. Предавање 5

6. Предавање 6

(Поштовани студенти, достављам вам шесто предавање из предмета Менаџмент производа. Потребно је да урадите есеј на једну од тема из овог материјала, да ми га доставите на мејл, да га одштампате и понесете на испит заједно са одштампаним и укориченим семинарским радом и презентацијом семинарског рада.)

7. Предавање 7

(Поштовани студенти, достављам вам седмо предавање из предмета Менаџмент производа. Потребно је да урадите есеј на једну од тема из презентованог материјала.)