Менаџмент производа

1. Предавање 1

2. Предавање 2

3. Предавање 3

4. Предавање 4

5. Предавање 5

6. Предавање 6

 

Обавештења

– Први колоквијум из предмета Менаџмент производа ће бити одржан 28.03.2022. године у 16:00.

 

– Други колоквијум из предмета Менаџмент производа ће бити одржан 23.05.2022. године у 16:00.