Међународни односи и међународне организације

Школска 2021/2022 . година – зимски семестар

 

 1. Међународни односи и међународне организације 1 – Презентација

2. Међународни односи и међународне организације 2 – Презентација

3. Међународни односи и међународне организације 3 – Презентација

4. Међународни односи и међународне организације 4 – Презентација

5. Међународни односи и међународне организације 5 – Презентација

6. Међународни односи и међународне организације 6 – Презентација

7. Међународни односи и међународне организације 7 – Презентација

8. Међународни односи и међународне организације 8 – Презентација

9. Међународни односи и међународне организације 9 – Презентација

10. Међународни односи и међународне организације 10 – Презентација

11. Међународни односи и међународне организације 11 – Презентација

12. Међународни односи и међународне организације 12 – Презентација

13. Међународни односи и међународне организације 13 – Презентација

14. Међународни односи и међународне организације 14 – Презентација

15. Међународни односи и међународне организације 15 – Презентација