Организација предузећа

Школска 2021/2022 . година – зимски семестар

1. Организација предузећа – Прво предавање

2. Организација предузећа – Друго предавање

3. Организација предузећа – Треће предавање

4. Организација предузећа – Четврто предавање

5. Организација предузећа – Пето предавање

6. Организација предузећа – Шесто предавање – први колоквијум

7. Организација предузећа – Седмо предавање

8. Организација предузећа – Осмо предавање

9. Организација предузећа – Девето предавање

10. Организација предузећа – Десето предавање – други колоквијум

11. Организација предузећа – Једанаесто предавање

12. Организација предузећа – Дванаесто предавање

13. Организација предузећа – Тринаесто предавање – Вежбе

14. Организација предузећа – Четрнаесто предавање – Вежбе

15. Организација предузећа – Петнаесто предавање – Вежбе

 

Обавештења

– Први колоквијум из предмета Организација предузећа биће одржан 16.11.2021. године  у 12:00 сати, у време одржавања редовне наставе из овог предмета.

– Други колоквијум из предмета Организација предузећа биће одржан 14.12.2021. године  у 12:00 сати, у време одржавања редовне наставе.

– Градиво за припрему ДРУГОГ колоквијума подразумева материјале са седмог, осмог и деветог предавања.

– Надокнада наставе и ПОПРАВНИ (ДРУГОГ) КОЛОКВИЈУМА из предмета Организација предузећа биће одржан 18.01.2022. године у 12:00.

Школска 2020/2021 . година – зимски семестар

1. Организација предузећа – ПРЕЗЕНТАЦИЈА